Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.

Vi arrangerar introduktionskurs i Kinesio Tape i Stockholm 27.-28. januari 2017.

Vår instruktör Frank Tore Jacobsen är fysioterapeut och har själv god erfarenhet av Kinesio taping i klinisk praktik. Kursen passer alla och vi har god erfarenhet av smärtbehandling, huvudvärk, lymfödem problematik, stroke patienter, elitidrottare mfl. 

 

Denna kurs är en introduktion till konceptet Kinesio tape och grundläggande tape-metoder. Kursen ger en inblick i Kinesio tapingens historia, användningsområden, grundläggande fysiologi och tapens egenskaper.

 

Mycket av kursen består av praktik. Kursdeltagarna arbetar i grupper om två, man växlar att vara terapeut och patient. Det är därför viktig att vara klädd för att vara patient också. Kursen utgår i från 6 olika screening-tester och en tapeteknikk som kallas muskelteknik. Screening-testerna ger oss en överblick över var i kroppen ett smärttillstånd eller besvär trolig har sitt ursprung och tillsammans med klinisk undersökning vill detta kunna ge en mer fullständig sjukdomsbild, samt en idé om var Kinesio tapen skall appliceras.

 

Muskelteknik är den mest grundläggande och mest använda teknik inom Kinesio® tape. En dysfunktion i muskel kan omfatta onormal tonus, muskelförkortning och/eller reducerad kraft. Muskelteknik har som mål att återskapa/normalisera muskelfunktion. Kursinnehållet vill ge tillräcklig förståelse och kunskap till att använda Kinesio tape i klinisk verksamhet.

 

Deltagarna får således basen i Kinesio®tape konceptet i denna steg 1 kurs och får även en praktisk färdighet i att direkt efter kursen kunna använda Kinesio tape i sin kliniska vardag. Steg 1 (KT1) kursen är även förutsättning för att kunna ta del av fortsättningskurser (KT2)  i Kinesio Tape. 

 

Registrera dig här: Kinesiokurs