EMS

Electro Medical Systems (EMS) är marknadsledande inom produktion av medicinsk precisionsutrustning för fysioterapi och rehabilitering, tandprofylax och endourologi. EMS erbjuder lösningar för att förbättra livet för terapeuten och patienterna. EMS var det första företaget i världen som lanserade konceptet ESWT (Extracorporal Shockwave Therapy), även känd som stötvågsterapi.

 

Sedan lanseringen och patenteringen av den första radiella stötvågsenheten 1997 har EMS försökt revolutionera behandlingen av muskel- och skelettbesvär baserat på:

 • Teknologi
 • Klinisk dokumentation
 • Utbildning

Les vidare under produkten.

Överlägsen prestanda för EMS Dolorclast® Radial Shochwaves!

”Olika stötvågsapparater har stora variationer i energiöverföring”
En helt ny jämförelsestudie från 2022 har jämfört EMS Dolorclast® Radial Shock Waves med en av de största konkurrenterna på den skandinaviska marknaden. Resultaten visar signifikanta skillnader i energiöverföring i allmänhet, men speciellt vid högre frekvenser.  
 

Läs mer...
Sortera efter:
EMS Swiss DuoClast
Sortera efter:

EMS DolorClast®

EMS DolorClast är en serie bestående av radiell stötvåg, fokuserad stötvåg och laser. Dessa tre modaliteter kan användas var för sig eller i kombination för senproblem och andra smärttillstånd i rörelseapparaten. Under de senaste 21 åren har mer än 100 miljoner patienter behandlats med DolorClast® och EMS har hjälpt medicinska team runt om i världen att erbjuda förstklassig behandling till sina patienter.

 

Radiell stötvåg (Radial ESWT)

Används vid akuta, subakuta och kroniska tillstånd såsom tendinit, bursit och andra skador i rörelseapparaten. Bäst lämpad för skador lokaliserade i ytlig vävnad (penetrerar upp till 40 mm.).

 

Fokuserad stötvåg (Focused ESWT)

Används vid akuta, subakuta och kroniska tillstånd som tendinit, bursit och andra skador i muskuloskeletala systemet. Bäst lämpad för skador djupare in i vävnaden (penetrerar upp till 80 mm.).

 

Laser (High Power Laser, 905 nm)

Används som behandling i sig vid symtom från rörelseapparaten eller inför behandling med stötvåg (kombinationsbehandling) för att öka toleransen av den efterföljande behandlingen. Lasern är lämplig för ytliga såväl som för djupare vävnader (penetrerar upp till 120 mm.).

 

Här hittar du EMS High Power Laser.

Kombinationsterapi

Högre tolerans under behandling = bättre resultat! EMS rekommenderar laserbehandling i det aktuella området innan stötvågsbehandlingen. Teorin bakom detta är att laserbehandling kommer att ha en hämmande effekt på nociceptorerna som kommer att framkalla ett smärtstillande svar. Efter laserbehandlingen rekommenderas att vänta i 5 minuter innan du använder stötvåg eftersom det är den tid det tar innan maximal smärtlindring uppnås.

 

 

Den smärtstillande effekten kan dock vara i hela 72 timmar när lasern används ensam. Vidare används radiella eller fokuserade tryckvågor, beroende på problem och plats.

 

Här hittar du EMS High Power Laser.

 

Hur fungerar stötvågsterapi?

Det är kliniskt bevisat att tryckvågor minskar smärta och stimulerar metabola reaktioner som ökad blodcirkulationen i den aktuella vävnaden samt initierar en reparationsprocess som utlöses av stamcellsaktivering.

 

Mikroskador

Tryckförändringarna mellan varje tryckvåg skapar fluktuationer i det aktuella området och mikroskador uppstår i vävnaden. De mikroskador som stötvågorna skapar leder till en kontrollerad akut inflammation, som bl.a. påskyndar reparationsprocessen i den kroniskt inflammerade vävnaden.

 

Kavitation

“A high cavitation level is a result of a high amount of energy density delivered by the shock wave device” -Ju mer energi som levereras till vävnaden, desto högre grad av kavitation observeras! Naturgasbubblor finns i kroppens vävnader. På grund av den snabba växelverkan mellan positivt och negativt tryck sätts dessa bubblor i rörelse och några av bubblorna spricker. Gaser och ämnen från vävnadsbubblorna frigörs och bidrar till att öka ämnesomsättningen i det skadade området. Ju mer kavitation, desto bättre effekt!

 

Substans P

När du skär dig eller får ett nagg i fingret frigörs ett antal ämnen i det skadade vävnadsområdet som aktiverar C-nervens fibrer. Hjärnan får veta var skadan är och uppfattar sedan smärtan. Detta beror på frisättningen av signalsubstansen P från nociceptorer i den skadade vävnaden. Området kommer därför att kännas smärtsamt.

 

 

När tryckvågorna träffar vävnaden frigör C-nervfibrerna Substans P i vävnaden, på samma sätt som i exemplet ovan. Substans P orsakar lätt obehag under och efter stötvågsbehandling, men vid långvarig aktivering av C-nervfibrerna blir de tillfälligt oförmögna att frigöra substans P och orsakar därmed smärta. Mindre substans P i vävnaden leder till minskad smärta.

 

Handenheter

 

Service och underhåll

Nyare handenhet (EVO Blue och Radial Shock Waves)

 • Service utförs snabbt och enkelt på några minuter, utan behov av verktyg.
 • Ett Maintenance Kit ingår för alla produkter som kommer med EVO Blue eller Radial Shock Waves Handpiece. Vi rekommenderar att du byter till ett nytt Maintenance Kit när handenheten har passerat 1 miljon slag. Maskinen räknar antalet slag och meddelar när det är dags för byte.
 • Vi rekommenderar alltid att ha ett Maintenance Kit tillgängligt om antalet slag är förbrukat, eller om patronen slutar vrida sig av andra skäl. Då slipper du onödiga perioder där du inte kan erbjuda stötvågsbehandling.
 • Underhållssats
  EMS Maintenance Kit EVO Blue Handpiece
  EMS Maintenance Kit Radial SW Blue

Äldre handenheter (Radial Handpiece och Power +)

Radialhandtaget eller Power + Handpiece-handtagen kräver service av en servicetekniker. Om du bara har ett handstycke erbjuder AlfaCare uthyrning under den period handenheten är på service. Vi rekommenderar service när handenheten har passerat 1 miljon slag. Maskinen håller räkning på antalet slag och meddelar när det är dags för service.

 

Kontakta info@alfacare.se för att få dessa handenheter servade och/eller hyrda.

 

 

 

 

 

Kiropraktor Per Nymann Andersen ger en kort introduktion till EMS (engelsktalande):


Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.